SERVEI OCUPACIONAL D'INSERCIÓ - SOI

El Servei Ocupacional d'Inserció ( SOI ) és un dels centres ocupacionals de la Fundació El Maresme. Acull persones adultes, a partir dels 18 anys, amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% i amb un nivell de quocient intel·lectual entre mig i lleuger.

Seguint les directrius que marca el decret que el regula, el SOI té programades una sèrie d'activitats per tal de portar a terme els diferents objectius que té establerts que són: la formació laboral i l'ajust personal i social.

- Dades de contacte

- Horaris d'atenció

- Dades administratives

- Funcionament

- Carta de serveis

- Professionals

DADES DE CONTACTE

Servei Ocupacional d'Inserció SOI

C/ Galícia, 191

08304 - Mataró

Tel. 93 798 49 52

Fax. 93 757 57 96

E-mail: soi@fundmaresme.cat

SOI

Com arribar

 • RENFE - Servei de Rodalies. Estació Mataró.
 • Mataró Bus - Parada Cementiri Les Valls. Línies 1 / 2
  Parada Hospital de Mataró. Línies 1 / 2 / 3 / 4 / 5.
 • Empresa Casas - Parada Hospital de Mataró.
 • Autopista C-32 Mataró/Barcelona - Sortida 14. Mataró Oest.

HORARIS D'ATENCIÓ

Horari d'atenció als usuaris: De dilluns a divendres de 9:00h a 17.00h

Calendari

De setembre a juliol.

DADES ADMINISTRATIVES

Normativa aplicable

Decret 336/1995, de 28 de desembre pel qual es regula el Servei Ocupacional d'Inserció en els centres ocupacionals per a persones amb disminució.

Número de registre: S03250

Capacitat registral: 42 usuaris/es.

FUNCIONAMENT

Criteris d'admissió

Són usuaris del Servei Ocupacional d'Inserció persones majors de 18 anys amb una disminució psíquica igual o superior al 33% i que tinguin el vist-i-plau de l' equip de valoració i orientació laboral de la Generalitat (EVO).

imatge soi

CARTA DE SERVEIS

Activitats de formació laboral:

L'objectiu d'aquestes és potenciar al màxim els hàbits, les habilitats i la motivació necessàries per tal que la persona assoleixi una capacitat productiva suficient per ser integrada dins un entorn laboral.

Les activitats de formació laboral que s'ofereixen són:

 • Jardineria/hort
 • Informàtica
 • Digitalització documents i arxius
 • Manipulats

Activitats d'ajust personal:

Són totes les activitats que es realitzen amb l'objectiu d'atendre els aspectes personals per tal de potenciar el màxim grau d'autonomia i la integració social.

 • Esport
 • Activitats de tipus pedagògic ( repàs escolar, informàtica, centres d'interès, biblioteca ...)
 • Activitats de lleure ( sortides, festes, jocs,...)
 • Activitats relacionals (reunions,...), etc.

En aquest àmbit i amb l'objectiu clar d'afavorir la integració social, es fomenta la utilització dels equipaments de la comunitat: biblioteca pública, equipaments esportius municipals, transport públic, videoclub, deixalleria,...

Altres activitats

Altres activitats que s'organitzen són:

Sortides trimestrals- Jornades esportives- Dia del taller- Festes tradicionals

Serveis complementaris

 • Menjador
 • Transport adaptat
 • Oferta formativa de Fundació el Maresme

PROFESSIONALS

Psicòleg, treballador social, educadors socials.

AGENDA
Diumenge 02 de Novembre 2014
PARTICIPACIÓ ALS JOCS SPECIAL OLYMPICS 2014

Del 30 d’octubre al 2 de novembre es portaran a terme els

...
Dissabte 13 de Desembre 2014
NIT DE GALA AMB PALLASSOS SENSE FRONTERES

Dia: 13 de desembre

Lloc: Teatre Monumental

Sessions: a les 18h

...
TRADUEIX EL WEB