SERVEI OCUPACIONAL D'INSERCIÓ - SOI

El Servei Ocupacional d'Inserció ( SOI ) és un dels centres ocupacionals de la Fundació El Maresme. Acull persones adultes, a partir dels 18 anys, amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% i amb un nivell de quocient intel·lectual entre mig i lleuger.

Seguint les directrius que marca el decret que el regula, el SOI té programades una sèrie d'activitats per tal de portar a terme els diferents objectius que té establerts que són: la formació laboral i l'ajust personal i social.

- Dades de contacte

- Horaris d'atenció

- Dades administratives

- Funcionament

- Carta de serveis

- Professionals

DADES DE CONTACTE

Servei Ocupacional d'Inserció SOI

C/ Galícia, 191

08304 - Mataró

Tel. 93 798 49 52

Fax. 93 757 57 96

E-mail: soi@fundmaresme.cat

SOI

Com arribar

 • RENFE - Servei de Rodalies. Estació Mataró.
 • Mataró Bus - Parada Cementiri Les Valls. Línies 1 / 2
  Parada Hospital de Mataró. Línies 1 / 2 / 3 / 4 / 5.
 • Empresa Casas - Parada Hospital de Mataró.
 • Autopista C-32 Mataró/Barcelona - Sortida 14. Mataró Oest.

HORARIS D'ATENCIÓ

Horari d'atenció als usuaris: De dilluns a divendres de 9:00h a 17.00h

Calendari

De setembre a juliol.

DADES ADMINISTRATIVES

Normativa aplicable

Decret 336/1995, de 28 de desembre pel qual es regula el Servei Ocupacional d'Inserció en els centres ocupacionals per a persones amb disminució.

Número de registre: S03250

Capacitat registral: 42 usuaris/es.

FUNCIONAMENT

Criteris d'admissió

Són usuaris del Servei Ocupacional d'Inserció persones majors de 18 anys amb una disminució psíquica igual o superior al 33% i que tinguin el vist-i-plau de l' equip de valoració i orientació laboral de la Generalitat (EVO).

imatge soi

CARTA DE SERVEIS

Activitats de formació laboral:

L'objectiu d'aquestes és potenciar al màxim els hàbits, les habilitats i la motivació necessàries per tal que la persona assoleixi una capacitat productiva suficient per ser integrada dins un entorn laboral.

Les activitats de formació laboral que s'ofereixen són:

 • Jardineria/hort
 • Informàtica
 • Digitalització documents i arxius
 • Manipulats

Activitats d'ajust personal:

Són totes les activitats que es realitzen amb l'objectiu d'atendre els aspectes personals per tal de potenciar el màxim grau d'autonomia i la integració social.

 • Esport
 • Activitats de tipus pedagògic ( repàs escolar, informàtica, centres d'interès, biblioteca ...)
 • Activitats de lleure ( sortides, festes, jocs,...)
 • Activitats relacionals (reunions,...), etc.

En aquest àmbit i amb l'objectiu clar d'afavorir la integració social, es fomenta la utilització dels equipaments de la comunitat: biblioteca pública, equipaments esportius municipals, transport públic, videoclub, deixalleria,...

Altres activitats

Altres activitats que s'organitzen són:

Sortides trimestrals- Jornades esportives- Dia del taller- Festes tradicionals

Serveis complementaris

 • Menjador
 • Transport adaptat
 • Oferta formativa de Fundació el Maresme

PROFESSIONALS

Psicòleg, treballador social, educadors socials.

AGENDA
Diumenge 26 d'Octubre 2014
II MERCAT SOLIDARI

...
Diumenge 02 de Novembre 2014
PARTICIPACIÓ ALS JOCS SPECIAL OLYMPICS 2014

Del 30 d’octubre al 2 de novembre es portaran a terme els

...
TRADUEIX EL WEB